อำเภอจือจง มณฑลเสฉวนส่งออกส้มสีเลือดหนัก 100 ตัน ไปยังประเทศไทย

CRI, February 3, 2023
Size:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 5 มกราคม 2023  อำเภอจือจง เมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้จัดพิธีส่งออกส้มสีเลือดไปยังประเทศไทย  โดยใช้รถบรรทุกระบบแช่เย็นขนส่งน้ำหนัก 100 ตันมุ่งสู่กรุงเทพฯ คาดว่าจะใช้เวลาขนส่งประมาณ 3 วัน

ย้อมกลับไปเมื่อ 30 ปีก่อน อำเภอจือจงมณฑลเสฉวนได้นำเข้าส้มสีเลือดพันธุ์ Tarocco จากอิตาลี ด้วยการปรับปรุงการเพาะปลูกในส่วนท้องถิ่น อำเภอจือจงได้พัฒนาส้มสีเลือดพันธุ์จือจงขึ้น ต่อมา ส้มสีเลือดกลายเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ของอำเภอจือจง และได้รับการรับรองให้เป็นผลไม้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งชาติและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ปัจจุบันอำเภอจือจงได้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตส้มสีเลือดแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการศึกษาวิจัย การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การจัดจำหน่าย สร้างแบรนด์เนม การบริโภค และการบริการ เป็นต้น  

ปริมาณการผลิตและพื้นที่ปลูกส้มสีเลือดของอำเภอจือจงอยู่ในอันดับแรกของจีน นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและชนบทของจีนยังคัดเลือกอำเภอจือจงเป็นแบบอย่างในการสร้างความเหนือกว่าเพื่อพัฒนาผลิตผลการเกษตรของทั่วประเทศ

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2021 อำเภอจือจงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส้มสีเลือดที่ประเทศไทย และเริ่มดำเนินความร่วมมือกับประเทศไทย  เพื่อส่งออกส้มสีเลือดจากอำเภอจือจงไปยังประเทศไทย ส้มสีเลือดหนัก 100 ตันดังกล่าวเป็นงวดแรก หลังจากนั้นอำเภอจือจงจะส่งออกส้มสีเลือดอีก 300 ตันไปยังไทยต่อไป