หัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่เมดอินไชน่าที่ “สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษ” สำหรับไทย

Yunnan Gateway, February 2, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการทดสอบการใช้งานหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่ที่“สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษ” จากบริษัท CRRC สาขาต้าเหลียนของจีน หัวรถจักรดังกล่าวได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและจะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้นี้

ภายในห้องคนขับของหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่ ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มกราคม ณ กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย

ภาพหัวรถจักรพลังงานแบตเตอรี่กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่สถานี