ทางรถไฟจีน-ลาวขนส่งผลไม้จากลาวและไทยสู่จีน

CRI, January 31, 2023
Size:

สำนักข่าวซินหวารายงานว่าวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ขบวนรถไฟที่บรรทุกผลไม้จากไทยและลาวได้ผ่านด่านโม่วฮัน มณฑลหยุนหนันทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเข้าสู่ประเทศจีน นี่เป็นขบวนรถไฟขนส่งผลไม้ขบวนแรกที่ใช้บริการทางรถไฟจีนลาวเพื่อผลไม้จากไทยและลาวเข้าสู่จีนโดยตรง

การรถไฟจีนสาขาเมืองคุนหมิน เมืองเอกมณฑลหยุนหนันเปิดเผยว่า ขบวนรถไฟดังกล่าวได้บรรทุกตู้สินค้าจำนวน 25 ตู้ โดยบรรจุกล้วยหอม 351 ตันจากลาว รวมทั้งลำไย 154 ตันและทุเรียน 38 ตันจากไทย ออกเดินทางจากกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาวมาสู่ประเทศจีน 

ด้านศุลกากรเมืองคุนหมิงระบุว่าหลังจากด่านโม่วฮันได้จัดตั้งสถานีกำกับดูแลธัญญาหาร ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง ผลไม้ที่นำเข้า และเปิดให้บริการตามลำดับ ลาว ไทย และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ๆ ได้ใช้การบริการของทางรถไฟจีนลาวมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งออกผลิตผลการเกษตรสู่จีนหรือประเทศอื่น ๆ อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

วันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของการเปิดให้บริการทางรถไฟจีนลาว จากสถิติพบว่าตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ทางรถไฟจีนลาวได้ขนส่งผู้โดยสารจำนวน 8.5 ล้านคน/ครั้ง และสินค้าหนัก 11.2 ล้านตัน โดยปริมาณการขนส่งจำนวนผู้โดยสารและสินค้าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากการนำเข้าผลไม้จากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว จีนยังส่งออกผัก ดอกไม้สด และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังต่างประเทศโดยผ่านเส้นทางนี้อีกด้วย