บทวิเคราะห์ : จีนที่เดินบนหนทางแห่งการพัฒนาอย่างสันติเป็นโอกาสของโลกมาโดยตลอด

CRI, January 30, 2023
Size:

การประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20  ที่กำลังจัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในฐานะตัวแทนคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19  ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมฯว่า จีนได้ยึดมั่นนโยบายทางการทูตที่มุ่งรักษาสันติภาพและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของโลกมาโดยตลอด อีกทั้งยืนหยัดส่งเสริมการสร้างสรรค์อนาคตร่วมของมนุษยชาติ ซึ่งท่าทีนี้ทำให้ได้รับความสนใจยิ่งจากประชาคมโลก  ซึ่งนักวิเคราะห์ทั่วไปเห็นว่า นี่แสดงถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นของจีนที่จะปฏิบัติตามหนทางที่ทันสมัยที่มีการพัฒนาอย่างสันติ และพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะยังคงให้มีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อสันติภาพ ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของโลก

จีนใช้เวลาเพียงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ได้บรรลุซึ่งกระบวนการพัฒนาเป็นแบบอุตสาหกรรมที่ประเทศพัฒนาแล้วได้ใช้เวลาหลายร้อยปี และได้สร้างสองสิ่งมหัศจรรย์ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและความมั่นคงทางสังคมในระยะยาว นี่คือผลพวงจากการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำพาประชาชนต่อสู้อย่างหนัก และการที่พรรครัฐบาลจีนยึดถือแนวโน้มการพัฒนาตามยุคสมัยมาโดยตลอด โดยก้าวเดินไปบนหนทางแห่งการพัฒนาอย่างสันติ

การเดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติไม่เพียงแต่ช่วยให้จีนก้าวสู่ความทันสมัย แต่ยังอัดฉีดพลังบวกที่แข็งแกร่งเพื่อสันติภาพของโลกด้วย จีนได้ใช้ปฏิบัติการจริงเพื่อปกป้องสันติภาพของโลกและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน

การรักษากฎเกณฑ์พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การรักษาความยุติธรรมระหว่างประเทศ การส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจโลกที่มุ่งเน้นการเปิด การยืนหยัดพาหุภาคีนิยมอย่างจริงจัง และไม่คิดครองอำนาจบาตรใหญ่ไม่ทำการรุกรานล่าอาณานิคม เป็นทางเลือกของจีนและยังเป็นแนวคิดการดำเนินการของประเทศจีนมาโดยตลอด

ประเทศที่ปกครองดีจะมีความเจริญมั่งคั่ง ส่วนประเทศที่วุ่นวายไม่สงบมักจะยากจนข้นแค้น สันติภาพเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการพัฒนา และการพัฒนาเป็นหลักประกันของสันติภาพ ปัจจุบัน จีนกำลังก้าวสู่การสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่แข็งแกร่งและมีความทันสมัย เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายการต่อสู้ในร้อยปีที่สอง รายงานยังชี้ย้ำว่า จีนยึดมั่นนโยบายพื้นฐานของการเปิดประเทศ ยึดมั่นในกลยุทธ์การเปิดประเทศที่ได้ผลประโยชน์และชัยชนะร่วมกันอย่างแน่วแน่  ถือการพัฒนาใหม่ของจีนเป็นโอกาสใหม่สำหรับโลก ซึ่งหมายความว่า ภายใต้การชี้นำจากแผนการพัฒนาใหม่ จีนและโลกจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น

เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยเสนอข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก ซึ่งมีแกนนำคือ การส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันและสร้างสรรค์ร่วมชะตาการพัฒนาทั่วโลก ข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกเป็นอีกหนึ่งผลงานที่จีนได้ทำเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาทั่วโลก และให้เร่งวาระการประชุมการพัฒนาที่ยั่งยืน

สหประชาชาติปี 2030

การพัฒนาตัวเองในระหว่างการรักษาสันติภาพของโลก และถือการพัฒนาของตนเองที่ดียิ่งขึ้นเพื่อปกป้องสันติภาพของโลกและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งก็คือการเดินหนทางการพัฒนาอย่างสันติของประเทศจีน ในกระบวนใหม่ของการสร้างประเทศที่ทันสมัยอย่างทั่วด้าน พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะยังคงพัฒนาตนเพื่อร่วมสร้างความผาสุกแก่ทั่วโลก และโลกก็จะยังคงเป็นสักขีพยานสำคัญต่อไปว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคที่มุ่งแสวงหาความสุขสู่ประชาชน และเป็นพรรคที่ต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ