เปิดฉากปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมลุ่มแม่น้ำโขงจีน-ลาว-พม่า-ไทยครั้งที่ 125

CRI, January 29, 2023
Size:

เวลา 10.30 น. ของวันที่ 15 มกราคม เรือตรวจการของจีน 2 ลำ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมลุ่มแม่น้ำโขงจีน-ลาว-พม่า-ไทยครั้งที่ 125 ออกจากท่าเรือจิ่งฮา จังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าไตสิบสองปันนา มณฑลหยุนหนานของจีน ถือเป็นการเปิดฉากปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมลุ่มแม่น้ำโขงจีน-ลาว-พม่า-ไทยประจำปี 2023

ปฏิบัติการในครั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ระยะทางการเดินเรือทั้งหมดกว่า 500 กิโลเมตร

ก่อนปฏิบัติการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีน-ลาว-พม่า-ไทยได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2022 ผ่านวีดิโอลิงค์ และร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายร่วมของ 4 ประเทศในปี 2023

และการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตรวจการของ 4 ประเทศจะปฏิบัติการร่วมในบริเวณน่านน้ำสำคัญของแม่น้ำโขงตามแผน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทในลุ่มน้ำ ประกันความมั่นคงปลอดภัยของลุ่มน้ำอย่างเต็มกำลัง