ปริมาณการนําเข้าและส่งออกสินค้าทางรถไฟจีน - ลาวทะลุ 2.2 ล้านตัน

Yunnan Gateway, January 20, 2023
Size:

ตามข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคมของศุลกากรคุนหมิง ประเทศจีนระบุว่า นับตั้งแต่เส้นทางรถไฟจีน – ลาวได้เปิดให้บริการมาแล้วเป็นเวลา 13 เดือน สินค้านําเข้าและส่งออกทางรถไฟจีน - ลาวผ่านศุลกากรคุนหมิงมีปริมาณมากถึง 2.2317 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าการนําเข้าและส่งออกทั้งสิ้น 14,566 ล้านหยวน (ราว 72,007 ล้านบาท)

ในเดือนธันวาคม 2565 ปริมาณการขนส่งสินค้านําเข้าและส่งออกทางรถไฟจีน - ลาวผ่านศุลกากรคุนหมิงสูงถึง 286,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 616 ล้านหยวน (ราว 3,045 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 6.04 เท่า และ 6.2 เท่าตามลําดับเมื่อเทียบกับเดือนแรกของการเปิดให้บริการ

“นับตั้งแต่เส้นทางรถไฟจีน – ลาวเปิดให้บริการเป็นต้นมา ประเภทของสินค้านําเข้าและส่งออกผ่านบริษัทของเราเพิ่มมากขึ้น ส่วนปริมาณธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อีกทั้งความสามารถในการแข่งขันของตลาดก็เพิ่มมากขึ้นด้วย” จาง เสี่ยนโจว ผู้จัดการบริษัท โลจิสติกส์นานาชาติเจิ้งหรงสิบสองปันนา จำกัด กล่าว