ไทยปรับแก้ข้อกำหนดการเข้าประเทศ นักท่องเที่ยวต่าชาติต้องฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 2 เข็ม

CRI, January 20, 2023
Size:

วันที่ 5 ม.ค. 66 หน่วยงานสาธารณสุข การท่องเที่ยว การคมนาคมและการต่างประเทศของไทย ได้จัดการประชุมร่วมเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ โดยนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าประเทศไทยต้องมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวหลังการประชุมว่า ข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวต้องมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม แนะนำให้ซื้อประกันการแพทย์ที่รวมถึงการรักษาโรคโควิดก่อนหน้าเดินทางมา นักท่องเที่ยวจะได้รับการตรวจกรดนิวคลีอิกก่อนกลับประเทศ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจควรเลื่อนการเดินทางมาไทย และระหว่างพำนักในไทยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะโดยสารพาหนะขนส่งสาธารณะและสถานที่สาธารณะ

นายอนุทิน ชาญวีรกูลกล่าวว่า ข้อกำหนดใหม่มีผลบังคับใช้กับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศและเขตแคว้นอย่างเสมอภาค ประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก