​ในปี ค.ศ. 2022 การร่วมลาดตระเวนแม่น้ำโขงของจีน-ลาว-เมียนมา-ไทยยึดยาเสพติด 3.19 ตัน

lmcchina.org, January 19, 2023
Size:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประชุมว่าด้วยการร่วมลาดตระเวนแม่น้ำโขงของจีน-ลาว-เมียนมา-ไทยประจำปี ค.ศ. 2022 จัดขึ้นทางออนไลน์ ในที่ประชุมมีการระบุว่า ในปี ค.ศ. 2022 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้ง 4 ประเทศได้ยึดยาเสพติดรวม 3.19 ตัน

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยประเทศเมียนมา มีจุดประสงค์ที่จะทบทวนและสรุปผลการร่วมลาดตระเวนแม่น้ำโขงของจีน-ลาว-เมียนมา-ไทยในค.ศ. 2022 และมองไปยังอนาคตแห่งความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและความปลอดภัยในปี ค.ศ. 2023

ในที่ประชุมระบุว่า ในค.ศ. 2022 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้ง 4 ประเทศยืนหยัดในการปฏิบัติร่วมกันแบบ“การสัมผัสเป็นศูนย์” ร่วมแรงร่วมใจพิชิตความยากลำบาก ได้ปฏิบัติการร่วมลาดตระเวน 12 ครั้ง ฝึกลาดตระเวน 80 ครั้ง และมีการบังคับใช้กฎหมายประเภทต่าง ๆ รวม 162 ครั้ง ส่งเรือลาดตระเวนทั้งหมด 204 ลำและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 2,700 คน อัตราการออกทำงานของตำรวจประจำวันสูงกว่า 80% และมีจุดสำคัญที่มีความละเอียดอ่อนสูงถึง 100%

ตามผลสถิติทีเกี่ยวข้อง ตลอดทั้งปีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้ง 4 ประเทศได้ดำเนินการจับกุมคดีประเภทต่าง ๆ รวม 22 คดี จับกุมผู้ต้องสงสัย 638 คน ยึดยาเสพติด 3.19 ตัน จับผู้อพยพผิดกฎหมาย 22 คน ช่วยเหลือผู้ถูกกักขังอย่างผิดกฎหมาย 3 คน และจับนักโทษหมายแดงที่หลบหนี 2 คน คดีการก่อการร้าย“เป็นศูนย์” ได้ระงับกระแสการพัฒนาของอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำโขงอย่างมีประสิทธิผล รักษาความปลอดภัยแห่งการขนส่งระหว่างประเทศและสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของประชาชนในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอย่างมีประสิทธิภาพ