การแข่งขันเซปักตะกร้อจีนความร่วมมือ LMC ประจำปี ค.ศ. 2022 จัดขึ้นที่นครคุนหมิง

lmcchina.org, January 13, 2023
Size:

เช้าวันที่ 1 มกราคม 2023 การแข่งขันเซปักตะกร้อจีนความร่วมมือ LMC ประจำปี ค.ศ. 2022 (2022 LMC China Sepaktakraw Open) จัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาหงถ่า นครคุนหมิงอย่างเป็นทางการ

กีฬาเซปักตะกร้อปรากฏขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับความนิยมจากประชาชนประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอย่างลึกซึ้ง ในฐานะที่เป็น“ภาษาร่วมกัน” ที่เชื่อมโยง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง กีฬาเซปักตะกร้อถือเป็นสื่อกลางอันสำคัญที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ปี ค.ศ. 2022 เป็นครั้งที่ 2 ที่จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อความร่วมมือ LMC มีทั้งหมด 11 ทีมเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งทีมเหล่านี้มาจากทั้งจีนและประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม

หลังจากการแข่งขันกัน 2 วัน ในประเภททีมชาย 4 คน ทีมจีนคว้าแชมป์ด้วยสถิติครองแชมป์ ทีมไทยและทีมลาวคว้าอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วนทีมเมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนามได้คว้ารางวัลดีเด่น ในประเภททีมชาย 3 คน ทีมจีนคว้าแชมป์ ทีมไทยและทีมกัมพูชาคว้าอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วนทีมลาว เมียนมาร์ และเวียดนามคว้ารางวัลดีเด่น ในประเภททีมหญิง 4 คน ทีมจีนคว้าแชมป์ด้วยสถิติครองแชมป์เช่นกัน ทีมเวียดนามและทีมเมียนมาร์คว้าอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ทีมไทยและลาวคว้ารางวัลดีเด่น ในประเภททีมหญิง 3 คน ทีมจีนคว้าแชมป์ ทีมเมียนมาร์และทีมลาวคว้าอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วนทีมไทยและเวียดนามคว้ารางวัลดีเด่น