ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดออกแบบระดับนานาชาติแห่งความร่วมมือ LMC ประจำปี ค.ศ. 2022

lmcchina.org, January 13, 2023
Size:

การประกวดออกแบบระดับนานาชาติแห่งความร่วมมือ LMC ประจำปี ค.ศ. 2022 มีหัวข้อว่า“สานอนาคต” โดยมีหมวดการแข่งขัน 2 หมวดคือ การออกแบบโปสเตอร์และการจักสานไม้ไผ่และหวาย ได้รับผลงานเกือบพันชิ้นจากทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบ คณะกรรมการนานาชาติของการประกวดได้ตัดสินให้ผลงานการจักสานไม้ไผ่“ECHO” ของหวัง อิ้นเจ๋อได้รับรางวัลคณะกรรมการเพียงรางวัลเดียวในการประกวดครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมี 2 ผลงานคือ“แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอันแยบคาย สานอนาคต” ของเฮ่อ ซินเยว่ และผลงานอีกชิ้นหนึ่งได้รับรางวัลที่ 1 10 ผลงานได้รับรางวัลที่ 2 เช่นผลงาน“Golden light of CARP” ของปิยะนุช ไสยกิจ เป็นต้น 20 ผลงานได้รับรางวัลที่ 3 เช่นผลงาน“หลอมรวมชะตาชีวิตร่วมกัน” ของหวัง หยาง เป็นต้น และยังมี 60 ผลงานได้รับรางวัลดีเด่นเช่น ผลงาน“เครื่องดนตรีซุนกับจิ๋ร่วมประสานกันอยู่ด้านบน” ของซิง เซียวเหวิน เป็นต้น สำหรับรายชื่อผู้ชนะการประกวดที่ละเอียด โปรดไปที่เว็บไซต์ทางการ www.lmcda.org.cn หรือบัญชีทางการของ WeChat ของการประกวดเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การประกวดครั้งนี้สนับสนุนโดยเงินทุนความร่วมมือ LMC ของกระทรวงการต่างประเทศจีน จัดขึ้นเป็นประจำตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 ปัจจุบันได้กลายเป็นกิจกรรมทางศิลปะระดับนานาชาติที่มีอิทธิพลใหญ่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงแล้ว นับตั้งแต่เปิดตัวการประกวดครั้งนี้ ก็ได้รับผลงานจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมและความสำเร็จทางศิลปะของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างเต็มที่ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างลงลึกของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือ LMC อย่างเป็นรูปธรรม ชีมุนีเรศ กรรมการตัดสินกัมพูชา ประธานสมาคมพัฒนาความสัมพันธ์กัมพูชา-จีนกล่าวว่า ในการประกวดครั้งนี้มีผลงานจำนวนไม่น้อยแสดงให้เห็นถึงความคิดเชิงสร้างสรรค์ สื่อให้เห็นว่าประชาชนของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงมีความสามารถเชิงสร้างสรรค์ที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง