ผลไม้นำเข้าจากไทยและลาวเดินทางถึงนครเฉิงตูด้วยเส้นทางรถไฟจีน-ลาว

Yunnan Gateway, January 13, 2023
Size:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รถไฟขบวนพิเศษที่บรรทุกผลไม้นำเข้าจากไทย ลาว และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขบวนแรกได้เดินทางถึงนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มณฑลเสฉวนนำเข้าผลไม้จากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ซึ่งนับว่ามณฑลเสฉวนได้เปิดช่องทางการนำเข้าผลไม้จากประเทศ RCEP ผ่านเส้นทางรถไฟโดยตรงอย่างราบรื่น โดยได้วางรากฐานสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าสดด้วยห่วงโซ่ความเย็นอย่างเป็นประจำในเวลาต่อไป