ผู้แทนจีนระบุ การพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขวิกฤตความมั่นคงโลก

CRI, January 13, 2023
Size:

นายจาง จูน ผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศฟื้นฟูการพัฒนาโลก ค้นหากุญแจในการแก้ไขวิกฤตความมั่นคง และบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนของโลกด้วยแนวทางการพัฒนา

นายจาง จูน ทูตจีนได้กล่าวขณะขึ้นพูดในที่ประชุมประเด็น“การเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและภาวะเปราะบางไปสู่สันติภาพผ่านการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนิวยอร์กเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา 

นายจาง จูน กล่าวว่า เราต้องให้การพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการประสานงานด้านนโยบายมหภาคทั่วโลก และให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อผลกระทบจากนโยบายทางการเงินและการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักบางประเทศที่มีต่อประเทศกำลังพัฒนา

ประเทศที่พัฒนาแล้วควรดำเนินนโยบายที่จับต้องได้มากขึ้น เพื่อบรรลุพันธสัญญาความช่วยเหลือด้านการพัฒนา สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคี และเจ้าหนี้การค้าควรมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และการบรรเทาหนี้

ทูตจีนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตรวจสอบประเด็นด้านความมั่นคงผ่าน“มุมมองของการพัฒนา” โดยกล่าวว่า“การพัฒนาจะต้องไม่ถูกมองข้ามในทุกขั้นตอนของการเกิดสันติภาพ การรักษาสันติภาพ และการสร้างสรรค์สันติภาพ” 

นายจางจูน เน้นย้ำว่า แนวทางการปฏิบัติที่ดีได้ช่วยให้สหประชาชาติจัดการกับปัญหาความมั่นคงและการพัฒนาได้ดีขึ้นแบบบูรณาการ  

ดังนั้น เมื่อมอบหมายอำนาจให้คณะทำงานพิเศษ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาและการสร้างสรรค์สันติภาพอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะทำงานพิเศษ  

นายจาง จูน ชี้ว่า ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านความมั่นคง ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา หรือความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ประชาคมระหว่างประเทศไม่ควรกำหนดเงื่อนไขทางการเมืองใด ๆ สำหรับประเทศเจ้าภาพ สหประชาชาติมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพความคิดเห็นของประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ให้ความสำคัญกับความต้องการของพวกเขา จัดความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศเหล่านั้น และช่วยเหลือการเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง   หรือ“ยืนด้วยตัวเอง”  การลดความยากจน การจ้างงาน โครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเป็นประเด็นสำคัญสำหรับหลายประเทศที่ตกอยู่ในภาวะความขัดแย้งและความเปราะบาง คณะมนตรีความมั่นคงและหน่วยงานอื่นๆ ของสหประชาชาติ ตลอดจนหน่วยงานการเงินและการพัฒนาระหว่างประเทศ ควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้ และให้การสนับสนุนที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นแก่ประเทศเหล่านั้น

นายจาง จูน กล่าวทิ้งท้ายว่า จีนเป็นผู้สนับสนุน ผู้ริเริ่ม และผู้ปฏิบัติแนวคิดการพัฒนาเพื่อสันติภาพมาโดยตลอด โครงการ“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และ“การพัฒนาในทั่วโลก” ที่ริเริ่มโดยจีนมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาเอาชนะความยากลำบากด้านการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน และบรรลุสันติภาพอย่างถาวรโดยผ่านการพัฒนาที่ยั่งยืน