ทางรถไฟหลายสายของจีนเชื่อมต่อทั่วโลก

CRI, January 12, 2023
Size:

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 มีการทดลองใช้งานทางรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง ระยะทาง 142 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อมต่อกรุงจาการ์ตากับบันดุง 

เมื่อเดือนธันวาคมปี 2021 ทางรถไฟจีน-ลาวที่จีนกับลาวร่วมมือก่อสร้างนั้นได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ กว่า 1 ปีที่ผ่านมา ผู้โดยสารจำนวนกว่า 8.5 ล้านคนได้ใช้บริการของทางรถไฟจีน-ลาวที่สะดวก ความหวังกับการนั่งรถไฟไปต่างประเทศกลายเป็นความจริงขึ้น 

ทางรถไฟจีน-ลาวทำให้การเดินทางของประชาชนลาว ที่ประเทศมีภูมิศาสตร์เป็นภูเขาที่ขึ้นชื่อในระดับโลกนั้นสะดวกมากขึ้น ระยะทางรถไฟในลาวจากเดิมที่มีเพียง 3.5 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,022 กิโลเมตร แต่ก่อนการเดินทางแบบขับรถจากหลวงพระบางที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังไปถึงกรุงเวียนจันทน์ ต้องใช้เวลา 8 ชั่วโมงแต่ปัจจุบันลดลงเหลือแค่ 2 ชั่วโมงเท่านั้น 

วันที่ 19 ธันวาคมปี 2015 โครงการความร่วมมือทางรถไฟจีน-ไทยเริ่มต้นที่อยุธยาของไทย ปัจจุบัน โครงการระยะแรกกำลังก่อสร้างอย่างรอบด้าน วันที่ 19 พฤศจิกายนปี 2022 ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงเทพฯ ผู้นำจีนและไทยมีการตกลงที่จะเร่งความร่วมมือก่อสร้างทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย เพื่อผลักดันแผนการพัฒนาและเชื่อมต่อจีน-ลาว-ไทย โดยจะให้ความสำคัญในการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ผลักดันการพัฒนาของโลจิสติกส์และความเร็วผ่านด่านชายแดน ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์คุณภาพดีของไทยไปยังจีน 

การเปิดใช้งานของทางรถไฟจีน-ลาวเวลา 1 ปี ยอดปริมาณการขนส่งมีถึง 11.2 ล้านตัน ที่จังหวัดจันทบุรีมีตลาดทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของไทย โรงงานแปรรูปแห่งหนึ่งสามารถบรรจุทุเรียนจำนวนกว่า 20,000 ลูก ภายในเวลา 1 คืนเพื่อที่จะส่งออกไปยังจีน เมื่อก่อนทุเรียนเหล่านี้จะขึ้นรถขนส่งใช้เวลา 3-6 วัน ผ่านทางหลวงจากจันทบุรีไปถึงชายแดนไทย-ลาว และเข้ามณฑลยุนนันของจีน ปัจจุบันจากกรุงเวียงจันทน์ถึงมณฑลยูนนันของจีน ใช้วิธีขนส่งทางรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 30 ชั่วโมง หลังจากทางรถไฟจีน-ไทยเชื่อมต่อกับทางรถไฟจีน-ลาวแล้ว ต้นทุนการขนส่งทุเรียนของไทยไปจีนจะลดลงประประมาณ 60% 

การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ระดับชาติจีนครั้งที่ 20 ระบุว่า ในอนาคต จีนจะผลักดันการเปิดสู่ภายนอกที่มีคุณภาพสูง ผลักดันการร่วมสร้าง“1 แถบ 1 เส้นทาง” ที่มีคุณภาพสูง ผลักดันการสร้างสรรค์โลกที่มีสันติภาพอย่างถาวร มีความั่นคงทั่วไปและเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน นี่เป็นการประกาศต่อทั่วโลกอย่างชัดเจนว่าจีนจะยืนหยัดปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอก และปฏิบัติตามข้อริเริ่ม“1 แถบ 1 เส้นทาง” อย่างแน่วแน่ และจะมีการยกระดับขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านการค้า การเงิน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและบุคลากร รัฐบาลจีนจะออกนโยบายที่ควบคู่กันไป ส่งเสริมการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ การไปมาหาสู่กันและการหมุนเวียนของเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้เพื่อที่จะนำความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวโลกมากยิ่งขึ้นโดยผ่านความร่วมมือและการเชื่อมต่อ