หลายหน่วยงานของไทยจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่สนามบิน

CRI, January 11, 2023
Size:

วันที่ 9 มกราคมตามเวลาท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคมของไทยร่วมกันจัดพิธีต้อนรับผู้โดยสารจีนในเที่ยวบินแรกสู่ประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หลังการปรับนโยบายการเข้า-ออกของจีน เที่ยวบินดังกล่าวเดินทางจากเซี่ยเหมินและผู้โดยสารเป็นชาวจีนทั้งหมด 269 คน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย และคนอื่นๆ ทักทายผู้โดยสารชาวจีนที่ทางออกของเครื่องบินด้วยตนเอง พร้อมมอบดอกไม้และของที่ระลึกแก่ผู้โดยสาร