นิคมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีน - อาเซียน (เหอโข่ว) ส่งออกสินค้าล็อตแรก

Yunnan Gateway, January 11, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ทับทิมเหมิงจื้อชุดหนึ่งที่มีน้ำหนัก 24 ตัน มูลค่า 150,000 หยวน(ราว 751,860 บาท) ได้ส่งออกจากด่านทางหลวงเหอโข่วในนิคมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีน - อาเซียน (เหอโข่ว) เป็นที่เรียบร้อย ทับทิมล็อตนี้จัดเป็นสินค้าที่นิคมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีน - อาเซียน (เหอโข่ว) ส่งออกผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเป็นครั้งแรก