เลขาธิการอาเซียนย้ำเดินหน้ายุทธศาสตร์หุ้นส่วนรอบด้านอาเซียน-จีน

CRI, January 9, 2023
Size:

วันที่ 22 ธันวาคม ดาโต๊ะ ลิม จอค ฮอย (Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียนระบุว่า อาเซียนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับจีน ชื่นชมคุณงามความดีของจีนในการรักษาสันติภาพ ความมั่นคงของภูมิภาค และการเดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาค ทั้งระบุว่า จะเดินหนายุทธศาสตร์หุ้นส่วนรอบด้านอาเซียน-จีนให้พัฒนาต่อไป

วันเดียวกัน ดาโต๊ะ ลิม จอค ฮอย รับสารตราตั้งจากนางโหว เยี่ยนฉี (Hou Yanqi) เอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซียนคนใหม่ เขาระบุว่า รอคอยที่จะลงลึกความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับจีน ยกระดับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนให้สูงขึ้น เพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสีเขียว สังคม วัฒนธรรมมากขึ้น สำนักเลขาธิการอาเซียนจะสนับสนุนนางโหว เยี่ยนฉี ทูตจีนประจำอาเซียนพร้อมคณะทูตจีนประจำอาเซียน เพื่อเดินหน้ายุทธศาสตร์หุ้นส่วนรอบด้านอาเซียน-จีนให้พัฒนาต่อไป

นางโหว เยี่ยนฉีระบุว่า จีนยินดีเพิ่มการประสานงานร่วมมือกับอาเซียน สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของจีน-อาเซียนให้ผูกพันธ์มากขึ้น