การประชุมสื่อมวลชนประเทศแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกจัดขึ้นที่นครหนานหนิง

lmcchina.org, January 4, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม การประชุมสื่อมวลชนประเทศแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (The Joint Media Conference Of The Lancang-Mekong Countries) ครั้งแรกจัดขึ้นที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางซี ประเทศจีนทางออนไฃลน์

ปี ค.ศ. 2022 เป็นวาระครบรอบ 6 ปีแห่งความร่วมมือ LMC ด้วยความพยายามร่วมกันของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ความร่วมมือ LMC ได้กลายเป็นกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีพลวัตและศักยภาพในการพัฒนาที่มากที่สุด ได้ส่งเสริมการเชื่อมโยงและการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างสื่อมวลชนของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง กระชับความร่วมมืออย่างลงลึก สื่อมวลชนของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงร่วมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมความร่วมมือเชิงนวัตกรรมในยุคการหลอมรวมสื่อ (Convergence Media) ตามหัวข้อ“การเชื่อมโยงการหลอมรวมสื่อ ความร่วมมือเชิงนวัตกรรม” เล่าเรื่องอันประทับใจแห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้มีชีวิตชีวา ผลักดันการสร้างสื่อกลางที่สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และสร้างคุณูปการแก่การสร้างสรรค์ประเทศรอบข้างที่มีชะตาชีวิตร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ผู้แทนสื่อมวลชนของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกัมพูชา สถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชา แอปพลิเคชัน TNAOT ของกัมพูชา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว เว็บไซต์ Lao Future Media ของลาว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติไทย บริษัทไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพม่า สถานีโทรทัศน์ sky net ของพม่า สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลแห่งชาติเวียดนาม ศูนย์สื่อมวลชนไห่เหอเทียนจิน และสถานีวิทยุโทรทัศน์ยูนนาน เป็นต้น