ทุเรียนไทยขายถูกในตลาดคุนหมิงเพราะเส้นทางรถไฟสายนี้

Yunnan Gateway, January 3, 2023
Size:

ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ ชาวจีนที่ชื่นชอบรับประทานทุเรียนจำนวนมากรู้สึกประหลาดใจว่า ทำไมราคาทุเรียนไทยในตลาดของปีนี้จึงลดลงกว่าปีที่ผ่านมา และในเมืองคุนหมิง ช่วงราคาทุเรียนถูกสุดนั้นขายที่กิโลกรัมละไม่ถึง 40 หยวน (ราว 200 บาท) ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่า เพราะเหตุใดราคาของทุเรียนที่ขึ้นชื่อว่าเป็น“ราชา” ของผลไม้จึงถูกเช่นนี้ ทั้งนี้ คุณเตา หลิง ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกผลไม้ในเมืองคุนหมิงกล่าวว่า“ปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะว่าผลผลิตทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้น และอีกปัจจัยหนึ่งคือการเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟจีน - ลาวที่ได้อำนวยช่องทางใหม่ในการรับซื้อสินค้าให้กับผู้ประกอบการ”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เส้นทางรถไฟจีน - ลาวเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ผลไม้เขตร้อนจากประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้โดยตรงผ่านรถไฟขนส่งระบบโซ่ความเย็น ขณะเดียวกัน ผักกับผลไม้เขตอุ่นของจีนและผลิตภัณฑ์ที่ราบสูงยูนนานก็สามารถส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ตามแนวเส้นทางรถไฟอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบโซ่ความเย็นได้นำ“ความฮอตมาสู่ธุรกิจโลจิสติกส์”