เฉิงตูจีนเปิดตัวรถไฟบล็อกเชนข้ามพรมแดนจีน - ลาวครั้งแรกเริ่มออกเดินทางจากซวงหลิว

Yunnan Gateway, December 30, 2022
Size:

ในช่วงเช้าวันที่ 3 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีของการเปิดทางรถไฟจีน – ลาว รถไฟขนส่งระหว่างประเทศที่บรรทุกจักรยานไฟฟ้า หิน กระเบื้องปูพื้น โคมไฟ และสินค้าอื่น ๆ ออกเดินทางจากเขตซวงหลิว เมืองเฉิงตู ไปยังเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาว ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จีนได้นําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับห่วงโซ่การขนส่งระหว่างประเทศนับตั้งแต่เปิดทางรถไฟจีน - ลาวเป็นต้นมา

ตลอดระยะเวลา 1 ปีของการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีน – ลาว ท่าเรือขนส่งสินค้าทางอากาศและรถไฟระหว่างประเทศเขตซวงหลิว เมืองเฉิงตู ได้ให้บริการผ่านรถไฟระหว่างประเทศจีน - ลาวแล้วรวม 61 ขบวน ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หลายพันตู้ สร้างมูลค่าหลายร้อยล้านหยวน