โครงการอบรมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรยาอย่างยั่งยืนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ

lmcchina.org, December 28, 2022
Size:

วันที่ 19 ธันวาคม จ้าว ไห่เยี่ยน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตจีนประจำกัมพูชาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรยาอย่างยั่งยืนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและพิธีลงนามร่วมสร้างฐานปลูกยาแผนโบราณลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

อัครราชทูตที่ปรึกษาจ้าว ไห่เยี่ยนกล่าวว่า 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงมีประวัติวัฒนธรรมอันยาวนานและประสบการณ์การประยุกต์ใช้อันสมบูรณ์ในด้านการแพทย์แผนโบราณ อนาคตของความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาแผนโบราณสดใสอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปีค.ศ. 2020 เป็นต้นมา สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนแห่งประเทศจีน (China Academy of Chinese Medical Sciences) ได้ดำเนินโครงการ“สมุนไพรโอบเอื้อลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ซึ่งสนับสนุนโดยเงินทุนความร่วมมือ LMC มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์แผนโบราณของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและได้รับผลสำเร็จโดดเด่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โครงการอบรมและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้นจะขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนโบราณในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มจุดเด่นใหม่ให้กับความร่วมมือ LMC

นอกจากนี้ ซ่ง ผิง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนแห่งประเทศจีน หู ซิน ประธานกรรมการบริษัทยายูนเหอมณฑลยูนนาน พัน ตงเฟิง ประธานสมาคมอุตสาหกรรมการเกษตร หอการค้าจีนในกัมพูชา นักศึกษาเกือบ 200 คนที่มาจากประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจะมาเข้ารับ การอบรม

หลังจากพิธีเปิด ผู้อำนวยการทั้งศูนย์ทรัพยากรสมุนไพรจีน สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนแห่งประเทศจีน บริษัทยายูนเหอมณฑลยูนนาน และบริษัท Hoshion จำกัดของกัมพูชาได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการร่วมสร้างฐานปลูกยาแผนโบราณลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง