รองนายกฯ ลาวระบุ ทางรถไฟจีน-ลาวใช้งานดีมีประสิทธิภาพในรอบปีที่ผ่านมา

CRI, December 27, 2022
Size:

วันที่ 3 ธันวาคม ครบรอบหนึ่งปีการใช้งานทางรถไฟจีน-ลาว นายสอนไซ สีพันดอน (Sonexay Siphandone) รองนายกรัฐมนตรีของ สปป.ลาวกล่าวว่า ทางรถไฟจีน-ลาวได้เปิดดำเนินการมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนและ สปป.ลาว ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งการขนส่งทางรถไฟของประเทศลาว ทางรถไฟจีน-ลาวผ่านการทดสอบจากการใช้งานหนักและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เลวร้าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิศวกรรมและมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมของจีน ตลอดจนการบริหารทางรถไฟที่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพของจีน

รองนายกฯ ลาวกล่าวเช่นนี้ในการประชุมสรุปผลการใช้งานทางรถไฟจีน-ลาว ครบรอบหนึ่งปีที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เขายังกล่าวด้วยว่า ในบรรดา 149 ประเทศทั่วโลกที่มีเส้นทางรถไฟ ระยะทางรถไฟเฉลี่ยต่อหัวของลาวได้ขยับขึ้นจากอันดับสุดท้ายมาอยู่ที่อันดับ 28 และเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน อีกทั้งได้กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญในคาบสมุทรอินโดจีนอีกด้วย การเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ลาวได้เปลี่ยนโครงสร้างการขนส่งของลาวในระดับลึกซึ้ง  

ทางรถไฟจีน-ลาวเริ่มต้นจากเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ทางตอนเหนือและสิ้นสุดที่กรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาวทางตอนใต้ โดยมีระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร เป็นโครงการก่อสร้างเชิงสัญลักษณ์ของข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพระหว่างจีนและประเทศในอาเซียน   

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ทางรถไฟสายนี้ได้ขนส่งผู้โดยสาร 8.5 ล้านคน และสินค้า 11.2 ล้านตัน การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้ครอบคลุมหลายประเทศและภูมิภาคที่มีส่วนร่วมในการสร้าง"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" เช่น ลาว ไทย เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม บังคลาเทศ สิงคโปร์ และกลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระหว่างประเทศและแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยม

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านทางรถไฟสายดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากการเดินรถฝั่งละ 1 ขบวนต่อวัน มาเป็นฝั่งละ 6 ถึง 7 ขบวนต่อวันในขณะนี้ และปริมาณการขนส่งสินค้าก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเภทสินค้าที่ขนส่งได้เพิ่มมากขึ้นจากกว่า 10 ชนิด เช่นปุ๋ยและสินค้าอื่นๆ ในช่วงเริ่มต้นของการใช้งาน มาเป็นกว่า 1,200 ชนิด ซึ่งรวมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ และผลไม้แช่เย็น ในขณะนี้ทางรถไฟจีน-ลาวได้กลายเป็นเส้นทางที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง   

นายเซี่ยง ฟางเฉียง อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศลาว กล่าวในการประชุมฯ ว่า ทางรถไฟจีน-ลาวเป็นโครงการเรือธงสำหรับการเชื่อมต่อข้อริเริ่ม"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศลาว จีนยินดีร่วมทำงานกับสปป.ลาว ยืนหยัดในการสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับทางรถไฟสายนี้ และใช้งานทางรถไฟสายนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย"การสร้างเส้นทางเศรษฐกิจที่มีมาตรฐานสูง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตลอดเส้นทางของรถไฟสายนี้" และมีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมความเชื่อมโยง ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาในภูมิภาค