การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านของจีนไปยังอาเซียนมีอัตราการเติบโตขึ้น

CRI, December 26, 2022
Size:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 5 ธันวาคม หอการค้าเครื่องจักรของจีนได้เปิดเผยสถิติล่าสุดพบว่า เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านของจีนไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนคิดเป็นมูลค่า 990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มมากกว่าเดือนตุลาคมปี 2021 14.6%  

ในจำนวนนี้ การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านไปยังสิงคโปร์เติบโตขึ้นถึง 114.9% ส่วนการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านไปยังฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 57.0% นอกจากนี้การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านของจีนในภูมิภาคเอเชียคิดเป็นมูลค่า 308 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มมากกว่าเดือนตุลาคมปี 2021 ประมาณ 3.7%

นักวิเคราะห์มองว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP เป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น