สัปดาห์โสตทัศน์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงประจำปี 2022 เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ทันสมัยจีนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

lmcchina.org, December 26, 2022
Size:

วันที่ 15-17 ธันวาคม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ สัปดาห์โสตทัศน์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงประจำปี 2022 จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน

กิจกรรมนี้มีหัวข้อว่า“เทคโนโลยีส่งเสริมความร่วมมือสื่อมวลชนแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” แนะนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านวิทยุและโทรทัศน์ที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับประสบการณ์การสื่อสารและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกิจกรรมขนาดใหญ่ของจีนด้วยรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมออนไลน์ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางออนไลน์ และนิทรรศการออนไลน์ เป็นต้น ขั้นตอนการประชุมออนไลน์มีทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่“การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง”“เทคโนโลยีส่งเสริมการผลิตโปรแกรม”“ดิจิทัลและความละเอียดสูง” และ“เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ทันสมัย” ผู้ฟังของการประชุมมาจากองค์กรสื่อมวลชนประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงต่าง ๆ คือ เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เป็นต้น ในที่การประชุมหัวข้อ“เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์ทันสมัย” ได้เชิญชวนรัฐวิสาหกิจจีนต่าง ๆ เช่น BOSMA ZTE ฯลฯ เพื่อจัดแสดงกล้องวิดีโอ 8K ของจีนหลายหลายประเภททางออนไลน์