การส่งออกของมณฑลเจ้อเจียงต่อไทยเติบโต 21.3%

CRI, December 23, 2022
Size:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นตลาดการส่งออกใหญ่อันดับ 3 ของมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน เดือนมกราคม - ตุลาคมที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกของมณฑลเจ้อเจียงที่มีต่อไทยสูงถึง 59,670 ล้านหยวน (ประมาณ300,000 ล้านบาท)  เติบโตขึ้น 21.3% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี2021

ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา อำเภอถงเซียง มณฑลเจ้อเจียง ได้ส่งออกดอกเก๊กฮวยไปยังไทยคิดเป็นมูลค่า 16,942,000 หยวน เพิ่มกว่าระยะเดียวกันของปี 2021 ถึง 40.4%

นอกจากนี้ กระเป๋าและแผงโซลาร์เซลล์(PV module) ที่ผลิตโดยมณฑลเจ้อเจียงก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคไทย เนื่องจากคุณภาพดีและมีราคาถูก สถิติแสดงว่า ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา บริษัทผลิตกระเป๋าโหย่วลี่ของเมืองผิงหู มณฑลเจ้อเจียง ได้ส่งออกกระเป๋าไปยังไทยมูลค่า 1,140,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปี 2021 ถึง100%