หวังอี้กล่าวปราศรัยผ่านลายลักษณ์อักษรในการประชุมระดับรัฐมนตรี "กลุ่ม 77 และจีน"

CRI, December 21, 2022
Size:

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ตามเวลาท้องถิ่น หวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน กล่าวปราศรัยผ่านลายลักษณ์อักษรในการประชุมระดับรัฐมนตรี"กลุ่ม 77 และจีน"

หวัง อี้ กล่าวว่า เมื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงร้อยปี"กลุ่ม 77 และจีน" ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือแบบพหุภาคีที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ได้แสดงบทบาทมากขึ้นและเปิดรับโอกาสที่มากขึ้นด้วย หวัง อี้ได้แนะนำข้อเสนอของจีน 4 ประการด้วยกัน คือ 1.จะต้องจัดให้การพัฒนาอยู่แนวหน้าของความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป 2.ส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง สมดุล และยั่งยืนมากขึ้น 3.ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลกที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล และ 4.ระดมกำลังระหว่างประเทศเพื่อเร่งการพัฒนาเป็นแบบทันสมัย