รถไฟจีน - ลาวกำลังเพิ่มพลังให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว

Yunnan Gateway, December 20, 2022
Size:

นับตั้งแต่เส้นทางรถไฟจีน - ลาวเปิดให้บริการมาเป็นเวลาหนึ่งปี รถไฟสายด่วน“ขบวนล้านช้าง” ที่ผลิตโดยจีนได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวท้องถิ่น สปป.ลาว และกลายเป็นทางเลือกแรกสำหรับการเดินทางของชาวบ้านในท้องถิ่นจำนวนมาก

ข้อมูลสถิติจากกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว ระบุว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเวียงจันทน์ไปยังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญในภาคเหนือของลาวนั้น จะนิยมเดินทางด้วยรถไฟ“ขบวนล้านช้าง” โดยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 ในจำนวนนักท่องเที่ยว 336,000 คนนั้น แบ่งเป็นผู้ที่เลือกเดินทางโดยรถไฟไปยังหลวงพระบางร้อยละ 85.27

เจ้าหน้าที่ในสถานีรถไฟเวียงจันทน์กล่าวว่า การโดยสารรถไฟไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยสะดวกการเดินทางไปยังต่างจังหวัดให้ชาวลาวแล้ว ชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทย ก็ล้วนเลือกที่จะนั่งรถไฟไปเที่ยวเมืองวังเวียงหรือหลวงพระบาง ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองตามแนวเส้นทางรถไฟของลาว

ตู้ จื้อกาง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทางรถไฟลาว-จีน จำกัด (Laos-China Railway Co. Ltd: LCRC) กล่าวว่า นับตั้งแต่รถไฟจีน - ลาวเปิดให้บริการเป็นเวลาหนึ่งปี ได้เปิดให้บริการรถไฟโดยสารสะสมกว่า 2,000 ขบวน มีผู้โดยสาร 1.26 ล้านคน/ครั้ง และเปิดให้บริการรถไฟขนส่งสินค้ากว่า 2,600 ขบวน รับส่งสินค้าเกือบ 2 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้ามแดน ซึ่งปริมาณการขนส่งสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ทางรถไฟลาว-จีน จำกัดรับผิดชอบดำเนินการรถไฟในช่วงของลาว โดยข้อมูลของบริษัทฯ ระบุว่า การขนส่งสินค้าทางรถไฟจีน - ลาวครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ที่ร่วมกันสร้าง"หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" 10 กว่าประเทศ เช่น ลาว เวียดนาม เป็นต้น จากประเภทสินค้าปุ๋ยเคมี ของใช้ประจำวัน และอื่น ๆ รวมกว่า 100 ชนิดในช่วงแรกเริ่ม ปัจจุบันได้ขยายประเภทสินค้าไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์ เซลล์แสงอาทิตย์ ผลไม้โซ่เย็นและอื่น ๆ รวมมากกว่า 1,200 ชนิด นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมของปีนี้ มูลค่าการส่งออกของด่านบ่อเต็นซึ่งเป็นด่านเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างจีนกับลาวนั้นสูงถึง 1,024 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 เท่าของสถิติปี 2564 ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟจีน - ลาวกำลังเพิ่มพลังให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว