ผลงาน 1 ปีของทางรถไฟจีน-ลาว

CRI, December 19, 2022
Size:

วันที่ 3 ธันวาคม เป็นวาระครบรอบ 1 ปีการใช้งานทางรถไฟจีน-ลาว ที่มีระยะยาวรวม 1,035 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางรถไฟนอกแผ่นดินจีนสายแรกที่ก่อสร้างขึ้นตามมาตรฐานจีน ร่วมดำเนินการโดยจีนกับลาวและเชื่อมต่อกับเครือข่ายทางรถไฟจีน

สถิติถึงวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางรถไฟจีน-ลาวขนส่งผู้โดยสารกว่า 8,500,000 คน ลำเลียงขนส่งสินค้ากว่า 11.2 ล้านตันด้วยความปลอดภัย สินค้าข้ามชาติที่ขนส่งทางรถไฟจีน-ลาวครอบคลุมประเทศรายทาง“1 แถบ 1 เส้นทาง” อาทิ ลาว ไทย พม่า มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม บังคลาเทศและสิงคโปร์ เมื่อเริ่มแรกมีการขนส่งสินค้ากว่า 10 ชนิด อาทิ ปุ๋ยเคมี ปัจจุบันมีการขนส่งสินค้ากว่า 1,200 ชนิด อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ แผ่นโซล่าเซลล์ ผลไม้แช่เย็น เป็นต้น


1  2  3  4  5  6  >