ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นด้วยรับติมอร์-ตะวันออกเป็นประเทศสมาชิกใหม่ในเชิงหลักการ

CRI, December 14, 2022
Size:

วันที่ 11 พ.ย. 65 ในที่ประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 40 และครั้งที่ 41 ณ กรุงพนมเปญ เมืองหลวงกัมพูชา ผู้นำประเทศอาเซียนออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-ตะวันออก โดยระบุว่า ยินดีที่จะรับติมอร์-ตะวันออกเป็นประเทศสมาชิกในเชิงหลักการ

แถลงการณ์กล่าวว่า อาเซียนจะช่วยเหลือติมอร์-ตะวันออกกำหนดโรดแมปของการกลายเป็นประเทศสมาชิกทางการ อีกทั้งจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการเป็นประเทศสมาชิกทางการของติมอร์-ตะวันออก

อนึ่ง เมื่อปี 2011 ติมอร์-ตะวันออกยื่นขอสมัครเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ต่อจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2015 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงมาเลเซีย ในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 27 ติมอร์-ตะวันออกได้เข้าร่วมเป็นประเทศสังเกตการณ์ของอาเซียน