สถานีอวกาศจีนจะเป็น “บ้านแห่งอวกาศ” ของมนุษย์ทั่วไป

CRI, December 13, 2022
Size:

เวลา 15.37 น. ของวันที่ 31 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น จีนยิงส่งโมดูลทดลองเมิ่งเทียน (แปลว่า ฝันฟ้า) ที่เป็นขั้นตอนระยะที่ 3 ของการสร้างสถานีอวกาศจีน หลังจากนั้นประมาณ 8 นาที โมดูลทดลองเมิ่งเทียนแยกออกจากจรวจขนส่งและเข้าสู่วงโคจรที่กำหนด การยิ่งส่งครั้งนี้เป็นผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ 

อวกาศเป็นของมนุษย์ทุกคน ควรสร้างความผาสุกให้กับมนุษย์ ก่อนปลายปีนี้ จีนยังจะยิงส่ง“เสินโจ-5” ที่เป็นยานอวกาศขนส่งสินค้าและ“เสินโจว-15” ที่เป็นยานอวกาศพร้อมมนุษย์ ทำให้มีนักบินอวกาศจำนวน 6 คน ร่วมทำงานในสถานีอวกาศพร้อมกัน และอีกไม่นาน สถานีอวกาศจีนจะกลายเป็น“บ้านใหม่” ที่ร่วมกันแสวงหาประโยชน์ในอวกาศของมนุษย์ โดยนักบินอวกาศของจีนและประเทศต่างๆ จะร่วมกันแสวงหาความลับของอวกาศ ผลักดันการใช้ประโยชน์อวกาศในทางสันติของมนุษย์