ค่ายแลกเปลี่ยนปฏิบัติการ โครงการ “ศูนย์สร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ประจำปี ค.ศ. 2022 จัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง

lmcchina.org, December 12, 2022
Size:

วันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 ค่ายแลกเปลี่ยนปฏิบัติการ โครงการ“ศูนย์สร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ประจำปี ค.ศ. 2022 จัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง โดยมีสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน (ACWF) เป็นเจ้าภาพ ศูนย์เด็กแห่งชาติจีน (CNCC) เป็นผู้ช่วยจัดงาน เหว่ย อวี๋ รองอธิบดี สำนักงานการต่างประเทศ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เหลียง ชุนฮวา รองประธานสหพันธ์สตรีแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซี หยู ตงหยุน ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแห่งศูนย์เด็กแห่งชาติจีน วศิน ธรรมวาสี รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์และนักศึกษาที่มาจากเมืองต่าง ๆ ของจีน ได้แก่ เมืองหนานหนิง ปักกิ่ง ซีอาน เซินเจิ้น และคุนหมิง ประกอบกับมหาวิทยาลัยพี่น้อง 9 แห่งของไทยและลาวทั้งหมดกว่า 200 คนได้เข้าร่วมในกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยน 4 วันทางออนไลน์และออฟไลน์

ตั้งแต่เริ่มโครงการ“ศูนย์สร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ประจำปี ค.ศ. 2022 ในเดือนกันยายน ก็ได้รับการตอบสนองอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงหลายแห่ง โครงการใช้รูปแบบหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา“แม่น้ำลานช้าง-แม่น้ำโขงสีเขียว” ด้วยการปฏิบัติแบบรูปธรรม เช่น สร้างมหาวิทยาลัยพี่น้อง อบรมครูและแบ่งปันประสบการณ์ รวบรวมผลงานทัศนศิลป์ของเด็ก สร้างคลับรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น