มันเทศหมู่บ้านอี่ว์เหวิน เมืองไท่หยวน บุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

CRI, December 12, 2022
Size:

ปีนี้ หมู่บ้านอี่ว์เหวิน เขตเจียนเฉ่าผิง เมืองไท่หยวน เมืองเอกมณฑลซานซี ได้เก็บเกี่ยวมันเทศประมาณ 750,000 กิโลกรัม สร้างรายได้ถึง 2,000,000 หยวน หมู่บ้านอี่ว์เหวินเริ่มปลูกมันเทศตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง เทคนิคดั้งเดิมในการเพาะปลูกมันเทศของหมู่บ้านได้รับเลือกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเขตเจียนเฉ่าผิง  

หลายปีมานี้ ชาวหมู่บ้านอี่ว์เหวินได้ผสมผสานเทคโนโลยีการเพาะปลูกดั้งเดิมให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ และนำเข้าพันธุ์มันเทศคุณภาพสูง นอกจากนี้ ยังลงทุนสร้างเรือนกระจกในการเพาะปลูกต้นอ่อนมันเทศ เพื่อเสริมคุณภาพของมันเทศและเพิ่มปริมาณการผลิตมันเทศ 

มันเทศหมู่บ้านอี่ว์เหวินมีรสชาติหวานเนื้อนุ่มละเมียดเป็นพิเศษ ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้