กต.จีน : จีนมีส่วนร่วมการปฏิรูปและสร้างระบบธรรมาภิบาลโลกอย่างแข็งขัน

CRI, December 12, 2022
Size:

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา จีนได้มีส่วนร่วมการปฏิรูปและสร้างสรรค์ระบบธรรมาภิบาลโลกอย่างแข็งขัน สื่อตะวันตกบางรายกังวลว่า จีนจะพยายามเปลี่ยนระเบียบระหว่างประเทศ อนึ่ง เมื่อวันที่ 19 ต.ค. วัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงบรรยายสรุปสถานะและบทบาทของจีนในการธรรมาภิบาลโลกต่อนักข่าวทั้งจีนและต่างประเทศ

วัง เหวินปิน กล่าวว่า นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 เป็นต้นมา จีนได้ยืนหยัดเคียงข้างความสามัคคีและความร่วมมือ เคียงข้างกระแสแห่งยุคสมัย เคียงข้างผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศส่วนใหญ่ ได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปและสร้างสรรค์ระบบธรรมาภิบาลโลกอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และทรงพลังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่ให้ความเคารพกัน ความเป็นธรรมและยุติธรรม และความร่วมมือเพื่อได้รับชัยชนะด้วยกัน ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ความมุ่งมั่นของจีนในการปฏิบัติตามแนวคิดพหุภาคีนิยมที่แท้จริงจะไม่เปลี่ยนแปลง ความพยายามในการปรับปรุงธรรมาภิบาลโลกให้สมบูรณ์แบบจะไม่เปลี่ยนแปลง และปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกก็จะไม่เปลี่ยนแปลง

จีนจะยึดมั่นในการเปิดกว้าง ไม่ปิดกั้นและผูกขาด ยืนหยัดในการถือกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐาน ไม่ถือตนเองเป็นใหญ่ ยึดมั่นในการปรึกษาหารือและความร่วมมือ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและการเป็นปรปักษ์กัน ยืนหยัดในการพัฒนาพร้อมยุคสมัย ไม่ยืนกรานและปิดล้อม จะมีส่วนร่วมการปฏิรูปและสร้างสรรค์ระบบธรรมาภิบาลของโลกอย่างแข็งขัน ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมธรรมาภิบาลของโลกพัฒนาไปตามทิศทางที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น สร้างคุณูปการต่อเนื่อง อุทิศภูมิปัญญาและกำลังด้วยปฏิบัติการจริง เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลทางธรรมาภิบาลของโลก รับมือกับความท้าทายระดับโลก และส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ