จีนระบุยินดีจะร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อให้สหประชาชาติแสดงบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น

CRI, December 8, 2022
Size:

วันที่ 24 ตุลาคม เนื่องในโอกาสการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติครบรอบ 77 ปี นายวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าจีนยินดีจะร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อผลักดันให้สหประชาชาติแสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของมนุษย์มากยิ่งขึ้น

นายวัง เหวินปิน กล่าวว่าจีนขอแสดงความยินดีต่อการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติครบรอบ 77 ปี เขากล่าวว่า เมื่อ 77 ปีก่อน กฎบัตรสหประชาชาติเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นนั้นถือเป็นการเปิดหน้าใหม่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นตัวแทนและเกียรติภูมิสูงสุดในโลก สหประชาชาติยืนหยัดกลไกพหุภาคี และแสดงบทบาทสำคัญเพื่อรักษาสันติภาพของโลก และส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน

เขายังกล่าวว่า ในฐานะที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จีนยืนหยัดการเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพของโลก ผู้อุทิศกำลังแก่การพัฒนาทั่วโลก และผู้พิทักษ์กฎระเบียบสากลอย่างแน่วแน่มาโดยตลอด