รถไฟจีน - ลาวขนส่งสินค้าทะลุ 10 ล้านตัน

Yunnan Gateway, December 6, 2022
Size:

นับตั้งแต่เปิดใช้เส้นทางรถไฟจีน - ลาวในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ปริมาณการขนส่งสินค้าก็เพิ่มขึ้นทุกเดือน จนกระทั่งถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน เส้นทางรถไฟจีน - ลาวมีปริมาณการขนส่งสินค้าเกินกว่า 10 ล้านตัน

จนถึงปัจจุบัน ประเทศจีนได้เปิดบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนผ่านเส้นทางรถไฟจีน - ลาวแล้วทั้งสิ้น 25 มณฑลหรือเมือง ขีดความสามารถในการขนส่งข้ามพรมแดนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ยังได้เปิดใช้รถไฟขนส่งด่วนขบวน“ล้านช้าง - แม่โขง เอ็กซ์เพรส” โดยรถไฟด่วนขบวนดังกล่าวสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถควบคุมเวลาในการส่งถึงที่หมายได้อีกด้วย จึงได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการข้ามพรมแดนจํานวนมาก ปัจจุบัน การขนส่งสินค้าครอบคลุมประเทศต่าง ๆ เช่น  ลาว ไทย พม่า มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ และประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ส่วนประเภทสินค้าก็เพิ่มจากการขนส่งปุ๋ย และสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปในช่วงแรกประมาณ 100 กว่าชนิด ขยายขอบเขตสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โซล่าเซลล์ ผลไม้ที่ขนส่งผ่านห่วงโซ่เย็นและอื่น ๆ มากกว่า 1,200 ชนิด มูลค่าการขนส่งข้ามพรมแดนเกิน 12 พันล้านหยวน (ประมาณ 61 พันล้านบาท)