ผลงานเทคโนโลยีชั้นนําทางด้านอินเตอร์เน็ตทั่วโลก 15 รายการเปิดตัวในการประชุมสุดยอดอูเจิ้น 2022

Yunnan Gateway, December 6, 2022
Size:

“การประชุมสุดยอดอูเจิ้น การประชุมอินเตอร์เน็ตโลก”จัดขึ้นที่ตำบลอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียงในวันที่ 9 พฤศจิกายน เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในด้านปัญญาประดิษฐ์ จักรวาลนฤมิต ข้อมูลขนาดใหญ่ และความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ตได้เปิดตัวในการประชุมครั้งนี้ อนึ่ง ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนําในด้านอินเตอร์เน็ตทั่วโลก 15 รายการก็ได้เปิดตัวในการประชุมด้วย

สำหรับธีมหลักในการจัดการประชุมครั้งนี้คือ“ร่วมสร้างโลกอินเตอร์เน็ตและร่วมสร้างอนาคตดิจิทัล เพื่อสร้างประชาคมไซเบอร์สเปซร่วมกัน”โดยงานประกอบด้วยการประชุมหลัก 1  รายการและฟอรั่มย่อย 20 ฟอรั่ม

การประชุมสุดยอดอูเจิ้นครั้งนี้เป็นการประชุมประจําปีครั้งแรกหลังจากการก่อตั้งองค์กรระหว่างประเทศด้านการประชุมอินเตอร์เน็ตโลก โดยมีตัวแทนเกือบ 2,000 คนจาก 120 กว่าประเทศ/ภูมิภาคเข้าร่วมทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์