RCEP ช่วยผลิตผลเกษตรจากอาเซียนส่งออกไปยังจีน

CRI, December 5, 2022
Size:

ตั้งแต่ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP เริ่มมีผลบังคับใช้เป็นต้นมา ผลิตผลเกษตรจากประเทศอาเซียนกำลังส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น ทำให้สินค้าอาหารของคนจีนมีความหลากหลายขึ้น

ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านผลิตผลเกษตรจากประเทศอาเซียนกล่าวว่า หลังจาก RCEP เกิดผลบังคับใช้แล้ว ต้นทุนของการค้าภายในส่วนภูมิภาคลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ยกระดับความสะดวกทางการค้าสูงยิ่งขึ้นทำให้พวกเขาได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

จีนเป็นตลาดการส่งออกข้าวสารมากที่สุดของกัมพูชาตลาดหนึ่ง สหพันธ์ข้าวสารกัมพูชามีสถิติแสดงว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวสารจำนวนมากกว่า 230000 ตันให้กับจีน เป็นประมาณครึ่งหนึ่งของยอดปริมาณข้าวสารของกัมพูชา

บริษัทการกรุ๊ปการรถไฟคุนหมิงแห่งบริษัทการรถไฟจีนมีสถิติแสดงว่า จนถึงวันที่ 7 พ.ศ 65 ทางรถไฟจีน-ลาวได้ขนส่งสินค้ามากกว่า 10 ล้านตัน 

ปัจจุบัน จีนมี 25 มณฑลเปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน-ลาว โดยสามารถขนส่งสินค้าไปยังลาว ไทย เมียนมา มาเลเซีย กัมพูชาและสิงคโปร์โดยครอบคลุมถึงสินค้ากว่า 1,200 ชนิดเช่นปุ๋ยเคมี เครื่องอิเล็คทรอนิค แผงโซล่าเซลล์ ผลไม้สดเป็นต้น