งานแสดงสินค้าครั้งที่ 132 เชื่อมตลาดโลก

CRI, December 5, 2022
Size:

งานแสดงสินค้าครั้งที่ 132 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม มีผู้เข้าชมทางออนไลน์ 10.42 ล้านคนและมีจำนวนเข้าชม 38.56 ล้านครั้ง ซึ่งต่างก็เพิ่มขึ้น 3.27% และ 13.75% เมื่อเทียบกับครั้งที่แล้ว

ผู้ประกอบการจากทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 35,000 ราย ร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 3 ล้านรายการใน 50 โซน มีผู้จัดซื้อจากกว่า 220 ประเทศ

"แพลตฟอร์มคลาวด์" ของงาน ก็เป็นอีกช่องทางเพื่อดำเนินความร่วมมือทางการค้า โดยผู้จัดซื้อของประเทศในกรอบ"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" มีมากถึง 284,600 ราย คิดเป็น 55.72% ของผู้จัดซื้อทั้งหมด

นอกจากนี้ วิสาหกิจมาตรฐานสูง รวมถึงวิสาหกิจแบรนด์เนม วิสาหกิจไฮเทคระดับชาติ แบรนด์ดังเก่าแก่ของจีน และวิสาหกิจที่ได้รับการรับรองระดับสูง AEO จากศุลกากรจีนต่างเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับงานครั้งที่แล้ว ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและผลิตภัณฑ์สีเขียวคาร์บอนต่ำ ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก