การประชุมความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น

lmcchina.org, December 2, 2022
Size:

วันที่ 24 พฤศจิกายน การประชุมความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงประจำปี ค.ศ. 2022 (2022 Sichuan-Chongqing Sub-national Cooperation Forum) ตามหัวข้อ“ดื่มน้ำนทีสายเดียวกัน สร้างชัยชนะร่วมกันในยุคใหม่” จัดขึ้นที่เมืองอี๋ปิน มณฑลเสฉวน นายหวัง ฝูคัง เอกอัครราชทูตของกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศจีน นางว่าน หลันเหมิง รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตูเข้าร่วมการประชุมและกล่าวคำปราศรัย นอกจากนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้กล่าวผ่านคลิปวีดีโอด้วย

นายหวัง ฝูคังกล่าวว่า 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงดื่นน้ำสายเดียวกัน ผูกความสัมพันธ์กันอย่างสนิทสนมเสมือนญาติพี่น้อง ความร่วมมือ LMC พัฒนาอย่ารวดเร็ว ประสบผลสำเร็จอันโดดเด่น และสร้าง“แบบอย่างสีทอง” แห่งความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่างราบรื่น มณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งเป็นมณฑลและเมืองสำคัญในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อยู่ใกล้กับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและมีการติดต่อไปมาหาสู่กันที่ใกล้ชิด มีรากฐานความร่วมมือที่ดีและความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ หวังว่าทุกฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง กระชับการพัฒนาและความร่วมมือร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีชะตาชีวิตร่วมกันให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

นางว่าน หลันเหมิงกล่าวว่า ไทยสนับสนุนให้กลไลความร่วมมือ LMC แสดงบทบาทสำคัญในการร่วมสร้าง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ไทยยินดีที่จะพัฒนาและก้าวหน้าไปพร้อมกับจีน ร่วมรับมือกับความท้าทายระดับโลก หวังว่าเสฉวนจะใช้แพลตฟอร์มใหม่ แลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในที่ประชุม ยังได้จัดนิทรรศผลสำเร็จการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงด้วย แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างเสฉวน-ฉงชิ่ง-อี๋ปินและประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร การศึกษา เศรษฐกิจการค้า การเชื่อมโยง เทคโนโลยีสารสนเทศ และเมืองพี่เมืองน้องระหว่างประเทศ เป็นต้น