การขับเคลื่อน “แผนริเริ่มการพัฒนาโลก” ของจีน

CRI, December 2, 2022
Size:

รายงานของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ระบุถึงแนวทางขับเคลื่อนประเทศจีนยุคใหม่ ส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาโลก ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน           โดยจีนเสนอโอกาสใหม่ ๆ แก่โลก ด้วยการพัฒนารูปแบบใหม่ เพื่อนำประโยชน์มาสู่ประชาชนของทุกประเทศ คำกล่าวในรายงานนี้ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการพัฒนาโลก  เป็นเรื่องสำคัญที่จีนกำหนดเป็นนโยบายที่จะทำต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการเสนอประเด็นนี้ในเวทีโลก  

ย้อนไปเมื่อปีค.ศ. 2021 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เสนอแผนริเริ่มการพัฒนาโลก (Global Development Initiative) หรือ GDI   ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 76 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ.2021  สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี ค.ศ. 2030   โดยจีนมีข้อเสนอเรื่อง การทำงานร่วมกันระหว่างโครงการ GDI และกลุ่มต่างๆ ในการแก้วิกฤตของโลก เช่น การรับมือกับวิกฤตด้านอาหาร พลังงาน  การพัฒนาที่ยั่งยืน กลไกการทำงานเป็นการร่วมกันเชื่อมโยง GDI กับการพัฒนาที่แต่ละประเทศต้องการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมกัน

เดือนมิถุนายน ค.ศ.2022 จีนเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาโลก กรอบความร่วมมือ BRICS Plus ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือแผนริเริ่มการพัฒนาโลกกับประเทศต่างๆ ในเวทีนี้ ให้ร่วมกันรับมือความท้าทายแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกให้มีเสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความร่วมมือแบบพหุภาคี สร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างมีเอกภาพ เสมอภาค สมดุล และทั่วถึง 

ในแผนริเริ่มการพัฒนาโลก จีนกำหนดสิ่งที่จะทำร่วมกับพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระดับโลก 32 เรื่อง อาทิ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดความยากจน แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนา เพื่อช่วยให้ประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  จีนจะสนับสนุนการฝึกอบรม 100,000 โครงการสําหรับประเทศกําลังพัฒนาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมหลังโควิด-19  สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสินค้าเกษตร  ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน  ส่งเสริมศักยภาพความสามารถด้านไอซีทีสําหรับประเทศกําลังพัฒนา  จัดเวทีพัฒนาเยาวชนโลกและร่วมกันริเริ่มแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเยาวชนโลก จัดตั้งเครือข่ายความรู้ระดับโลกเพื่อการพัฒนา และจัดการประชุมการพัฒนาระดับโลก เป็นตัน 

โดยตอนนี้ มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นตามแผนริเริ่มการพัฒนาโลกหลายโครงการ เช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาโลกและความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South cooperation)  ที่จีนได้ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ เช่น อัฟกานิสถาน เคนยา แทนซาเนีย  อิรัก  ความร่วมมือระหว่างจีน กับ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  ในการทำโครงการ FAO-China South-South (SSC)  ระยะที่ 3 เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์การพื้นฟูชนบท มีการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่างจีนและหมู่เกาะแปซิฟิก เป็นเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ เพื่อความร่วมมือในการลดความยากจน  และส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ เช่นการเกษตร การศึกษา เป็นต้น 

เป้าหมายสำคัญของแผนริเริ่มการพัฒนาโลก คือจีนต้องการสร้างเครือข่ายความรู้ระดับโลกเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาให้กับประเทศต่างๆ กลุ่มต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุว่า ตอนนี้มีประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งสนับสนุนแผนริเริ่มการพัฒนาโลก และเกือบ 60 ประเทศได้ร่วมเป็นพันธมิตรของโครงการแผนริเริ่มการพัฒนาโลก  มีการทำความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียน  เอเชียกลาง แอฟริกา ละตินอเมริกา และประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก

จีนกำลังอยู่บนเส้นทางของการร่วมพัฒนาโลกและขับเคลื่อนแผนริเริ่มพัฒนาโลก เพื่อโอกาสที่ดีขึ้นของคนทั้งโลก ดังที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในการประชุมกลุ่มพันธมิตรแผนริเริ่มพัฒนาโลกว่า“ทุกประเทศมีสิทธิที่จะพัฒนา และทุกคนมีความปรารถนาที่จะพัฒนา บนเส้นทางของการพัฒนาไม่ควรทิ้งประเทศหรือบุคคลใดไว้ข้างหลัง จีนจะยังคงแบ่งปันโอกาสในการพัฒนากับทุกประเทศเพื่ออนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ”