ความทันสมัยแบบจีนเป็นแบบอย่างในการพัฒนาของหลายประเทศ

Yunnan Gateway, November 29, 2022
Size:

“ประเทศจีนกำลังเร่งผลักดันการสร้างความทันสมัยแบบจีน และแนวคิดดังกล่าวยังเป็นแบบอย่างในการพัฒนาของหลายประเทศรวมประเทศไทยด้วย กล่าวได้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่” คุณยุวดี คาดการณ์ไกล ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติกล่าวถึงประเทศจีนในสายตาของเธอ

คุณยุวดีเห็นว่า ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประเทศจีนได้ผ่านประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์มานานกว่า 100 ปีพร้อมกับก้าวเข้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและแข็งแกร่งต่อไปสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในด้านการเมืองการปกครองของจีน ซึ่งได้ผสมผสานแนวคิดลัทธิมาร์กซ์ให้เข้ากับบริบทของประเทศจีนเอง หรือแนวคิดของเหมา เจ๋อตง หรือแม้แต่แนวคิดสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะแบบจีนของสี จิ้นผิง แนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นแนวคิดที่มีคุณค่าและทรงพลังที่ชี้นำการพัฒนาประเทศจีนให้ประสบความสำเร็จ จนเป็นที่จับตาของชาวโลก  ด้วยเหคุนี้ จึงเป็นบทเรียนที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่าง

ไทยและจีนยังคงติดต่อไปมาหาสู่ฉันท์มิตรเสมอมาและทั้งสองประเทศได้เชื่อมโยงกันทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน ภาพลักษณ์และนวัตกรรมของจีนยุคใหม่ได้รับการยอมรับจากคนไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต หวังว่าไทยและจีนจะยังคงเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และขยายความร่วมมือกันต่อไป