วงการต่าง ๆ ของไทยชื่นชม “เอเชีย-แปซิฟิก”จับมือหว่านพืช ได้ผลที่อุดมสมบูรณ์

CRI, November 25, 2022
Size:

คำปราศรัยสำคัญของปธน.สี จิ้นผิง ของจีนในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ( APEC ) ครั้งที่ 29 อย่างไม่เป็นทางการได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น วงการต่าง ๆ ของไทยกล่าวว่า ปธน.สี จิ้นผิงนำเสนอข้อคิดเห็นสำคัญว่าด้วยการจับมือกันสร้างเอเชีย-แปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน เพิ่มพลังอันเข้มแข็งของการสร้างความรุ่งโรจน์ใหม่แห่งความร่วมมือส่วนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอีก

นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทยและนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน กล่าวว่า จากที่ได้ฟังท่านสี จิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ ถือเป็นการตอกย้ำและความพยายามเรียกร้องให้เกิดสันติภาพทั่วโลก และอยากจะให้เอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปค APEC เป็นต้นแบบของสันติภาพ และมีคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก  มีคติพจน์ในสังคมไทยมีคำหนึ่งที่พูดกันว่า“ทำดีได้ดี” ตรงนี้เราดีใจมากที่ท่านสี จิ้นผิงได้นำคติพจน์ตรงนี้ไปแพร่กระจายให้สมาชิกเอเปค ( APEC )ได้รับทราบด้วยว่า เราจงมาร่วมกันทำความดีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในขณะเดียวกันก็ขอชื่นชมทางฝ่ายจีนด้วยที่เสนอแนะแนวทางในหลาย ๆ มิติต่อที่ประชุมของ 21 เขตเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเดินหน้าสร้างห่วงโซ่มูลค่า( Value Chain ) สร้างโอกาสการค้าการลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยไม่มีข้อกีดกันต่าง ๆ จุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

ประเด็นต่อมาที่พูดถึง คือ เรื่องการกำหนดชะตากรรมร่วมกันของมวลมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน ผมคิดว่า การออกแบบประชาคมนี้ ทุกภาคส่วน ทุกประเทศ ทุกเขตเศรษฐกิจสามารถร่วมกำหนดทิศทางได้ น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดต่อการพัฒนาพื้นที่เอเชีย-แปซิฟิก

นายชิบ จิตนิยม บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ เนชั่น ทีวีกล่าวว่า ปธน.สี จิ้นผิงยืนยันหลักการที่ว่า ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต้องเป็นภูมิภาคที่สันติ ต้องแก้ปัญหาโดยสันติ ก้าวหน้าไปด้วยกัน สร้างความมั่นคงมั่งคั่งไปด้วยกัน มีปัญหาก็ต้องปรึกษากัน ต้องการที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษของเอเชีย-แปซิฟิก เพราะท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่จะต้องการที่จะให้นานาประเทศสามารถทำการค้าอย่างเสรี เปิดกว้างเพื่อที่จะเจริญมั่งคั่งไปด้วยกัน