สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย ประกาศแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชะตากรรมร่วมจีน-ไทยที่มีความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความยั่งยืนมากขึ้น (ฉบับคัดเลือก) ในการประชุม APEC

CRI, November 24, 2022
Size:

ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้เดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเขตผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ครั้งที่ 29 อย่างไม่เป็นทางการและเดินทางเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศกิจายน  ที่ผ่านมา โดย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ได้จัดการเจรจาในทำเนียบนายกรัฐมนตรี ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุฉันทามติที่สำคัญในการสร้างสรรค์ชะตากรรมร่วมจีน-ไทยที่มีความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความยั่งยืนมากขึ้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทยในปัจจุบันและอนาคต.

จีนขอแสดงความยินดีที่ไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพและจัดการประชุมเขตผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  ( APEC ) ครั้งที่ 29  ซึ่งแสดงความสามัคคีระหว่างภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก และร่วมกันส่งเสริมข้อตกลงวิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040 ของเอเปค( APEC ) และสร้างสรรค์ชะตากรรมร่วมเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีชีวิตชีวา แข็งแรงและสงบสุข.

ประเทศไทยได้ร่วมแสดงความยินดีที่จัดการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ที่ประสบความสำเร็จ และแสดงความยินดีที่นายสี จิ้นผิงได้รับการเลือกตั้งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางฯอีกครั้ง และเชื่อมั่นว่าจีนจะบรรลุเป้าหมายร้อยปีวาระที่สองที่สร้างสรรค์จีนเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน และใช้ความทันสมัยแบบจีนเสริมการฟื้นฟูประชาชาติจีนที่ยิ่งใหญ่.

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ปีนี้เป็นปีครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายประกาศว่าจะร่วมกันสร้างสรรค์ชะตากรรมที่มั่นคงร่วมกันระหว่างจีน-ไทย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความยั่งยืนมากขึ้น เป็นแนวทางของการพัฒนาในอนาคตของความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายเน้นความสำคัญที่"จีนไทยพี่น้องกัน" และยินดีที่จะร่วมกันต้อนรับปี 2025 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 50 ปีของการจัดตั้งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย.

ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวย้ำถึงหลักการสำคัญในด้านอำนาจอธิปไตยของชาติ ความเป็นเอกภาพและบูรณภาพเหนือดินแดน และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจ และการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง ไทยยืนหยัดนโยบายจีนเดียวอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ยอมรับว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งที่แบ่งแยกกับจีนมิได้ และยอมรับว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเพียงแห่งเดียวที่เป็นตัวแทนของประเทศจีน และไทยสนับสนุนนโยบาย"หนึ่งประเทศ สองระบอบ" ของจีน.

ทั้งสองฝ่ายชื่นชมจีนและไทยในการเอาชนะผลกระทบจากการแพร่ระบาด รักษาการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำระดับสูง จัดการประชุมกลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีหลายครั้งอย่างประสบความสำเร็จ และความร่วมมือด้านต่างๆที่มุ่งสู่ความเป็นจริงที่มีผลคืบหน้าอย่างมาก.

ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาทางที่เชื่อมต่อจีน-ลาว-ไทย  โดยบรรลุซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟจีน-ลาวกับทางรถไฟไทย เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อของเครือข่ายโลจิสติกส์ทางเศรษฐกิจและยกระดับการพัฒนาในอนุภูมิภาค.

ทั้งสองฝ่ายกล่าวย้ำว่าจะร่วมกันส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมหลังจากการแพร่ระบาด ฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกและห่วงโซ่อุปทานโลกที่ได้รับผลกระทบ ขยายขนาดของการค้า เช่น ผลิตภัณฑ์การเกษตรทวิภาคี และปรับปรุงระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้า.

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปกครองประเทศในด้านสุขภาพอนามัย การบรรเทาและช่วยเหลือลดความยากจน และการพัฒนาในชนบท อีกทั้งยังร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน เช่น การลักลอบขนยาเสพติด การพนันออนไลน์ การฉ้อโกงการสื่อสารโทรคมนาคม.

ทั้งสองฝ่ายย้ำการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนจะเป็นผลดีต่อการแสดงมิตรภาพ เพิ่มมิตรภาพ และเพิ่มความรับรู้ร่วมกันข้ามวัฒนธรรม ทั้งสองฝ่ายพอใจกับความคืบหน้าของการฟื้นฟูเที่ยวบินระหว่างสองประเทศ ไทยคาดหวังว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยหลังจากผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยว และขอบคุณจีนที่อนุมัตินักเรียนไทยกลับไปเรียนหนังสือต่อในจีน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะนับถือหลักการของความเท่าเทียมกัน ให้ผลประโยชน์ร่วมกันและความยั่งยืน ส่งเสริมการฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการศึกษา วัฒนธรรม สื่อสาร ข้อมูล และมิตรภาพ ฯลฯ.

ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามความรับรู้ร่วมกันในวันครบรอบ 30 ปีของการจัดตั้งความสัมพันธ์การสนทนาระหว่างจีนกับอาเซียนอย่างจริงจัง ส่งเสริมภูมิภาคนิยม และร่วมกันรักษาสถานะใจกลางของอาเซียนในโครงสร้างระดับภูมิภาค.

ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ อีกด้วย