นายอู๋ เจียงฮ่าว ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิด “การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิความร่วมมือ LMC”

lmcchina.org, November 23, 2022
Size:

วันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 นายอู๋ เจียงฮ่าว ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าร่วมพิธีเปิด“การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิความร่วมมือ LMC” (Eminent Persons Forum on Lancang-Mekong Cooperation) ทางออนไลน์และกล่าวคำปราศรัย

นายอู๋ เจียงฮ่าวกล่าวว่า ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่การก่อตั้งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ทั้ง 6 ประเทศร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันการพัฒนากลไกความร่วมมือระดับอนุภูมิภาครูปแบบใหม่ดังกล่าวให้ไปสู่ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนมีการปฏิสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อให้การชี้แนะทิศทางความร่วมมือ LMC นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเคยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำความร่วมมือ LMC 3 ครั้ง ปรึกษาหารือการพัฒนาร่วมกับผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ทั้ง 6 ประเทศยืนหยัดลัทธิพหุภาคี บูรณาการทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ส่งเสริมให้ความร่วมมือ LMC ได้รับการยกย่องว่าเป็น“เยี่ยงอย่างสีทอง” แห่งความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ที่มีทั้งผลงาน พลวัต และศักยภาพมากที่สุด ทั้งยังได้นำมาซึ่งความผาสุกอันแท้จริงให้กับประชาชนในอนุภูมิภาคนี้ด้วย

นายอู๋ เจียงฮ่าวเน้นว่า จีนจะยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่“ฉันท์ญาติ จริงใจ โอบเอื้อ เปิดใจรับ” และหลักผูกไมตรี และเป็นเพื่อนบ้านที่ดี อำนวยโอกาสใหม่ให้แก่โลกด้วยการพัฒนาจีนยุคใหม่ เพิ่มพูนพลังบวกแก่สันติภาพโลกและการพัฒนาโลกอย่างต่อเนื่อง หวังว่าทั้ง 6 ประเทศจะยืนหยัดความมุ่งมาดเดิมแห่งความร่วมมือดังคำกล่าวว่า“ร่วมดื่มน้ำนทีเดียวกัน ผูกชะตาชีวิตแน่นแฟ้น” จับตามองเรื่องการพัฒนา ความร่วมมือ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ร่วมกันสร้างสรรค์เขตนำร่องภายใต้ข้อริเริ่มต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้แก่“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลก และข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนให้ความร่วมมือ LMC ก้าวสู่ระดับใหม่อย่างไม่หยุดย้ำ และเปิดศักราชใหม่แห่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประเทศในอนุภูมิภาค

การจัด“การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิความร่วมมือ LMC” นั้นเสนอขึ้นโดยจีนในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือ LMC ครั้งที่ 7 ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากประเทศแม่น้ำโขง ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ชื่นชมความสำเร็จอันสมบูรณ์ที่ได้มาจากความร่วมมือ LMC ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ต่างกล่าวว่าจะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้เหนียวแน่น ส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีความไว้เนื้อเชื่อใจกันอันเก่าแก่ให้ลงลึก ร่วมมือกันรับมือกับความเสี่ยงความท้าทาย ผลักดันให้ความร่วมมือ LMC ก้าวสู่ระดับใหม่อย่างต่อเนื่อง