นายกฯจีนชมนิทรรศการผลงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างจีน-กัมพูชา

CRI, November 18, 2022
Size:

วันที่ 10 พฤศจิกายน ที่จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกัมพูชา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน 30 ปีการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเพื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างจีน-กัมพูชา และได้เข้าร่วมพิธีมอบหมายโครงการการบูรณะซ่อมแซมวัดแห่งหนึ่งในนครวัด ที่จีนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนต่อกัมพูชา    

ในพิธีดังกล่าว นายกฯหลี่ ระบุว่า การที่ประชาชนทั้งจีนและกัมพูชาเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันเป็นพื้นฐานของมิตรภาพระหว่างสองประเทศ การไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนประเทศต่าง ๆ ถือเป็นการเผชิญหน้าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และเป็นการสื่อสารกันทางจิตใจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันเพื่อคุ้มครองความมั่นคงและความราบรื่นของห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ

นายกฯหลี่ ระบุด้วยว่า เป็นเวลายาวนานมาแล้ว ประเทศต่าง ๆ ทั้งตะวันออกและตะวันตกพากันเข้าร่วมงานการอนุรักษ์และบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานในนครวัดอย่างแข็งขัน โครงการการบูรณะซ่อมแซมวัดในนครวัด เป็นปฏิบัติการขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก และก็เป็นโครงการบูรณะซ่อมแซมที่ 2 ของรัฐบาลจีนที่ดำเนินการในกัมพูชา ซึ่งมีประโยชน์ต่อกัมพูชา มีประโยชน์ต่อมิตรภาพระหว่างจีน-กัมพูชา และมีประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อารยธรรมของกันและกัน

ตอนท้าย นายกฯ หลี่ ระบุย้ำว่า จีนยึดมั่นการเปิดประเทศและถือการเปิดประเทศเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งชาติ จีนยินดีซึมซับและเรียนรู้ผลงานดีเด่นทางอารยธรรมมนุษย์ และยินดีดำเนินความร่วมมือในขอบเขตต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างประชาชนประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ จีนยังจะสร้างคุณูปการเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและของโลกด้วย