หลี่ เค่อเฉียงย้ำ จีนยินดีอัดฉีดพลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับความร่วมมือ 10+3

CRI, November 17, 2022
Size:

วันที่ 12 พ.ย. 65 ตามเวลาท้องถิ่น ที่กรุงพนมเปญ เมืองหลวงกัมพูชา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน-จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้(10+3) ครั้งที่ 25 ผู้นำประเทศอาเซียนและนายยุน ซอค-ยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นประธานการประชุม

นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า เอเชียตะวันออกเป็นเครื่องยนต์สำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจโลก 10+3 เป็นแพลตฟอร์มหลักของความร่วมมือเอเชียตะวันออก ในช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มกลไก 10+3 สันติภาพและเสถียรภาพโดยรวมในภูมิภาคนี้ทำให้ความร่วมมือ 10+3 พัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละประเทศเท่านั้น หากยังรักษาความปลอดภัยทางการเงินและอาหารส่วนภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่อการประกันเสถียรภาพและความคล่องตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรมสากลด้วย

นายหลี่ เค่อเฉียงชูข้อเสนอ 5 ประการ ได้แก่ 1.รักษากระบวนการรวมเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคเป็นหนึ่งเดียวกัน ผลักดันให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP)เกิดผลบังคับใช้อย่างรอบด้าน 2.รักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน ผลักดันให้ยกระดับขึ้นอีก ช่วยวิสาหกิจในภูมิภาคเสริมสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและพลังในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล สร้างโอกาสการมีงานทำให้มากยิ่งขึ้น 3.ยกศักยภาพการรับมือวิกฤตให้สูงยิ่งขึ้น 4.กระชับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 5.ช่วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง