จีนออกใบรับรอง RCEP กว่า 100,000 รายการ ใน 9 เดือนแรก

CRI, November 17, 2022
Size:

สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน หรือ CCPIT ประกาศว่า ในสามไตรมาสแรกของปีนี้ ระบบส่งเสริมการค้าได้ออกใบรับรองประเภทต่าง ๆ เช่น แหล่งกำเนิดสินค้า และใบรับรองการค้า เพิ่มขึ้น 5.66% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

CCPIT แนะนำให้วิสาหกิจใช้นโยบายสิทธิพิเศษที่กำหนดโดย RCEP อย่างเต็มที่ ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ได้ออกใบรับรอง RCEP จำนวน 108,600 รายการ โดยมีมูลค่าทางวีซ่า 5,003 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 188,700 ล้านบาท)

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน CCPIT ได้ช่วย 65 วิสาหกิจที่ยื่นขอช่องทางสีเขียว ทำใบรับรองเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับ 34 ประเทศ ซึ่งช่วยให้วิสาหกิจประหยัดเวลาในการยื่นขอรับรองทางกงสุล 8 วันโดยเฉลี่ย และประหยัดเวลามากสุดถึง 30 วัน ครอบคลุมการประมูลธุรกิจ พิธีการทางศุลกากร การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และใบอนุญาตคุณสมบัต