นายกฯจีนเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-อาเซียนครั้งที่ 25

CRI, November 16, 2022
Size:

วันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงพนมเปญ เมืองหลวงกัมพูชา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน-อาเซียน  (10+1) ครั้งที่ 25 

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2021 จีนและอาเซียนจัดการประชุมรำลึกครบรอบ 30 ปี ของความสัมพันธ์เจรจากัน และประกาศว่าจะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อันรอบด้าน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเสนอ“การร่วมกันสร้างสรรค์สันติภาพ ปลอดภัย เจริญรุ่งเรือง สวยงามและเป็นมิตร” ในที่ประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและอาเซียนเปิดฉากใหม่อันเปี่ยมไปด้วยความหวัง 

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่าจีนถือความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอาเซียนเป็นอันดับต้นๆสนับสนุนประชาคมอาเซียนมาโดยตลอดทั้งความร่วมมือเอเชียตะวันออกของอาเซียนยินดีที่จะร่วมมือสร้างสรรค์ประชาคมจีน-อาเซียนให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 

นายหลี่ เค่อเฉียง เสนอว่า การส่งเสริมเพื่อการพัฒนาเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

การประชุมครั้งนี้ลงมติผ่านเอกสารผลงานหลายฉบับ เช่น“แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องของจีนและอาเซียน”“แถลงการณ์ร่วมรำลึกครบรอบ 20 ปีของการลงนามปฏิญญาว่าด้วยปฏิบัติการฝ่ายต่างๆในทะเลจีนใต้”“แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางความปลอดภัยทางอาหารจีน-อาเซียน” และแสดงความยินดีต่อการลงมติผ่าน“แผนการปฏิบัติการความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่รอบด้านจีน-อาเซียน” 

ภายใน ปี 2023 จะเป็น“ปีความร่วมมือทางการพัฒนาการเกษตรและความปลอดภัยทางอาหารระหว่างจีน-อาเซียน”