จีน-อาเซียนออกแถลงการณ์ร่วมการพัฒนาที่ยั่งยืน

CRI, November 16, 2022
Size:

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 11 พฤศจิกายน ในที่ประชุมผู้นำจีน-อาเซียนครั้งที่ 25 ที่จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จีนและอาเซียนได้ออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างจีน-อาเซียนโดยสาระสำคัญของแถลงการณ์ร่วมฉบับนี้มีดังนี้ 

จีน-อาเซียนยึดถือการพัฒนาเป็นหลัก ลงลึกความร่วมมือ ปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างจีน-อาเซียนให้อำนวยประโยชน์แก่กันอย่างแท้จริง ส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปฏิบัติข้อริเริ่มความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและกรอบการฟื้นตัวอย่างรอบด้านของอาเซียน เน้นความสามัคคีความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเพื่อเสริมบทบาทสำคัญการพัฒนาในอนุภูมิภาค

ส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณูปโภค   ยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างจีน-อาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางข้ามประเทศ การค้า และการไปมาหาสู่กันระหว่างจีน-อาเซี่ยน สนับสนุนวิสัยทัศน์แปซิฟิก-อินเดียของอาเซียน

ขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และการก้าวสู่ระบบดิจิทัล ขยายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปฏิบัติตามผลึกทางแนวคิดของปีแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน  ส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด การลงทุนด้านสีเขียว และทักษะความสามารถ พร้อมสนับสนุนความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP)ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม