นายกฯจีนและนายกฯกัมพูชาเจรจากัน

CRI, November 14, 2022
Size:

วันที่ 9  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ที่กรุงพนมเปญ นายหลี่ เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีน ได้เจรจาหารือกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า ในช่วงเวลาประมาณ 3 ปีตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19  ข้าพเจ้าเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรก ก็มาเข้าร่วมการประชุมผู้นำความร่วมมือเอเชียตะวันออกที่กรุงพนมเปญและเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ข้าพเรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง จีนขอแสดงความยินดีต่อการพัฒนาใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา 

นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวว่า จีนยินดีที่จะร่วมกับกัมพูชา ใช้โอกาสครบรอบ 65ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในปีหน้าให้ดี จัดกิจกรรม“ปีมิตรภาพจีน-กัมพูชา” ให้ดี จีนสนับสนุนกัมพูชายกระดับเทคโนโลยีและเป็นแบบอุตสาหกรรมทางการเกษตรของกัมพูชาให้สูงขึ้น ผลักดันการก่อสร้างวิศวกรรมขนาดใหญ่ สนับสนุนกัมพูชาเป็นอุตสาหกรรมให้เร็วยิ่งขึ้น ช่วยเหลือกัมพูชาขจัดลูกระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดิน ดำเนินโครงช่วยเหลือกัมพูชา เช่น การตัดถนน การรักษาพยาบาลและจัดระบบน้ำประปา เสนอความช่วยเหลือต่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของกัมพูชาเท่าที่ทำได้ 

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวว่า กัมพูชาที่มีความมั่นคง พัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้านั้นมีความสำคัญยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาส่วนภูมิภาค ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียน จีนสนับสนุนกัมพูชาผู้เป็นประเทศประธานหมุนเวียนของอาเซียนจัดการประชุมผู้นำความร่วมมือเอเชียตะวันออกให้สำเร็จลุล่วง 

สนับสนุนความสามัคคีของอาเซียน สนับสนุนกรอบความร่วมมือส่วนภูมิภาคขยายบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาส่วนภูมิภาคและทั่วโลกมากยิ่งขึ้น 

สมเด็จฮุนเซนกล่าวว่ากัมพูชายืนหยัดนโยบายจีนเดียวอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ สนับสนุนการสร้างสรรค์ประชาคมโลกกัมพูชาและจีน ยินดีที่จะร่วมกับจีน จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 65 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในปีหน้า เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านต่างๆ เช่นการค้า การลงทุน การเกษตร พลังงาน สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สาธารณสุข วัฒนธรรม ผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ กัมพูชาเคารพหลักการเกี่ยวกับการรักษาอธิปไตยและบูรณภาพประเทศต่างๆ ที่กำหนดโดยกฎบัตรสหประชาชาติ ยินดีที่จะร่วมกับจีน ประสานงานภายในกรอบพหุภาคีอย่างใกล้ชิด ร่วมกันรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาส่วนภูมิภาคและโลก