การนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามทางรถไฟจีน-ลาว เกิน 1.4 ล้านตัน

CRI, November 11, 2022
Size:

ตั้งแต่รถไฟจีน-ลาวเปิดใช้งานเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ( 2021 ) จนถึงวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ศุลกากรคุนหมิงได้นำเข้าและส่งออกสินค้ารวม 1.419 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 11,110 ล้านหยวน หลังจากศุลกากรคุนหมิงส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันการสร้าง“ศุลกากรอัจฉริยะ” ร่วมมือกับหน่วยงานทางรถไฟอย่างใกล้ชิด ทำให้การผ่านด่านของรถไฟรวดเร็วยิ่งขึ้น 

รวมถึงระยะเวลาในการเดินทางของรถไฟขบวน“ล้านช้าง-แม่โขง เอ็กซ์เพรส” ซึ่งเป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากคุนหมิงถึงเวียงจันทน์ของลาว ค่อย ๆ ลดลงจนเหลือไม่ถึง 24 ชั่วโมง

ทางรถไฟจีน-ลาวเป็นทางรถไฟไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างนครคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีนและกรุงเวียงจันทน์ของลาว เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ปี 2021 โดยขนส่งสินค้าไปยังประเทศในกรอบ“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กว่า 10 ประเทศ รวมถึงลาว ประเทศไทยและสิงคโปร์